Αέρια χρωματογραφία

Διαθέσιμα αναλώσιμα αέριας χρωματογραφίας
restek2restek3restek1

Στήλες αέριας χρωματογραφίας

Στήλες χρωματογραφίας,τριχοειδής,Packed
Μεγάλο εύρος εφαρμογών σύμφωνα με τις επίσημες μεθόδους αναφοράς EPA,AOAC κλπ..
Εξειδικευμένες αναλύσεις Φαρμάκων,πετροχημικών, περιβαλλοντικών δειγμάτων.
Προτεινόμενες λύσεις από το εξειδικευμένο μας προσωπικό.
Ψηφιακά εργαλεία για βελτιστοποίηση μεθόδων:
https://ez.restek.com/proezgc

restek4restek5

Εισαγωγέας

Αναλώσιμα για το κομμάτι της εισαγωγής δείγματος.
Septum,liner,ferrules διαφορετικών τύπων για κάθε εισαγωγέα και στήλη Ultra Inert εκδοχές για την δημιουργία αδρανούς καναλιού της πορείας του δείγματος
Διαθέσιμα όλα τα εξαρτήματα του κάθε εισαγωγέα με σχεδιαγράμματα για την εύκολη ταυτοποίηση του ζητούμενου εξαρτήματος.

restek6restek7

Δειγματοληψία

Σύριγγες για χειροκίνητη δειγματοληψία ή κατάλληλων για κάθε τύπου δειγματολήπτη
Φιαλίδια βιδωτά,crimp & snap ετοιμοπαράδοτα σε πολύ χαμηλές τιμές.

restek8restek9restek10restek11

Αέρια

Φίλτρα αερίων γραμμής και βάσης.Βάσεις υποδοχής φίλτρων.
Ροόμετρα ψηφιακά.
Ανιχνευτές διαρροών.

restek12restek13

Aναλώσιμα υγρής χρωματογραφίας υψηλών
προδιαγραφών σε ανταγωνιστικές τιμές και σύντομους χρόνους παράδοσης.

Στήλες υγρής Χρωματογραφίας

Στήλες υγρής χρωματογραφίας όλων των διαστάσεων.
Στήλες υψηλής πίεσης UPLC για γρήγορους χρόνους ανάλυσης.
Στήλες σε ακολουθία με USP
Προστήλες, υποδοχείς, συστήματα εύκολης εναλλαγής στηλών.

restek14

Εξαρτήματα

όλα τα διαθέσιμα εξαρτήματα για κάθε τμήμα του υγρού:
αντλίας
απαερωτή
ανιχνευτή

restek15

Ανάπτυξη μεθόδου

εξειδικευμένο προσωπικό για την επιλογή της σωστής διαμόρφωσης,επιλογής στήλης,προτύπων για την ανάπτυξη της μεθόδου.
https://www.restek.com/en/chromablography/#/+/0/isAvailableInCurrentLanguage_na_int,publishDate_na_dt,startPublish_na_dt/desc/

Aναλώσιμα αέριας και υγρής χρωματογραφίας για κάθε τύπο αέριου και υγροού χρωματογράφου

Υψηλής ποιότητας με πλήρη συμβατότητα. Xαμηλές τιμές και γρήγορους χρόνους παράδοσης.

Aναλώσιμα και εξαρτήματα για αέριους και υγρούς χρωματογράφους:
WATERS
THERMO
SHIMADZU
Perkin Elmer
BRUKER-VARIAN
AGILENT

restek16restek17restek18restek19restek20restek21

Προετοιμασία δείγματος

στηλάκια SPE
QuEChERS ,έτοιμα και σε μεγάλες συσκευασίες
Φίλτρα σύριγγας
SPE Manifolds

Eιδικές τιμές για ετήσιες συμφωνίες
Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς

restek22restek23restek25restek24

Πρότυπες ουσίες

Ποικιλία πρότυπων ουσιών συνοδευόμενες από τα απαραίτητα πιστοποιητικά
https://www.restek.com/en/products/reference-standards/reference-standards-by-sector/

restek26restek27