Πολιτική της Διοίκησης

Η εταιρεία ACTIVELAB, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2011, με γνώμονα λειτουργίας της μια ολοκληρωμένη πρόταση βασισμένη στην πλήρη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των συνεργαζόμενων οίκων.

Ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτεί λίγες αλλά αξιόπιστες συνεργασίες, καθώς και μία ομάδα με γνώση του αντικειμένου που καλείται να υποστηρίξει.

Χωρίς καμία απόκλιση από τα προαναφερθέντα, τα έξι χρόνια λειτουργίας της εταιρείας, δημιουργήθηκε ο κορμός των συνεργασιών με οίκους παγκόσμιας αναγνώρισης και υψηλών προδιαγραφών.

Αποτελεί τιμή μας λοιπόν, η επίτευξη συνεργασίας με τους ακόλουθους οίκους:

 • AGILENT TECHNOLOGIES (Consumables)
 • GERHARDT
 • FRITSCH
 • ASTORI
 • KNICK
 • ELEMENTAL MICROANALYSIS
 • LABOGENE

Η συνεργασία βασίζεται σε συμβόλαια και επενδύσεις που αφορούν στην εκπαίδευση προσωπικού σε όλα τα αναφερόμενα εργοστάσια.

Η επιτυχία και η καθιέρωση της εταιρείας ως έναν αξιόπιστο συνεργάτη, οφείλεται στη:

 • Απόλυτη τεχνογνωσία όλων των υποστηριζόμενων τεχνικών
 • Τη βαθιά γνώση του αντικειμένου
 • Τη γρήγορη παράδοση και τη σημαντική επένδυση διαθέσιμων υλικών σε stock
 • Τις  ανταγωνιστικές  τιμές

Ιστορική αναδρομή της εταιρίας

2018

Στελέχωση εταιρίας

Το προσωπικό της εταιρείας στελεχώνεται από:

 • Χημικούς PhD
 • Γεωπόνους- Τροφίμων MSc
 • Ηλεκτρονικούς
2017

Demo Lab

Έγκριση και έναρξη λειτουργίας του Demo Lab.

2016

Agilent Technologies

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία  AGILENT TECHNOLOGIES στο πεδίο των αναλωσίμων.

2016

ISO 9001

Πιστοποίηση της εταιρείας κατά ISO 9001.

2015

Συμμετοχή σε επενδυτικό

Συμμετοχή σε επενδυτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία Demo Lab.

2014

ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C.S.N.C.

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία ASTORI TECNICA DI FAGOTTI GIOVANNI & C.S.N.C.

2013

Μεταφορά σε σύγχρονες εγκαταστάσεις

Μεταφορά των γραφείων της εταιρείας σε νέους, σύγχρονους χώρους με χώρους αποθήκευσης και υποστήριξης service των επιστημονικών οργάνων.

2013

FRITSCH GmbH

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία FRITSCH GmbH.

2012

C. GERHARDT GmbH & Co KG

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία C. GERHARDT GmbH & Co KG

2011

Έναρξη λειτουργίας

Έναρξη λειτουργίας της εταιρείας.