Εφαρμογές:
Γεωλογία/Ορυκτολογία: Πέτρες, χαλίκι, άμμος
Μεταλλουργία: Μεταλλεύματα, σκωρίες
Κεραμικά: Πορσελάνη, πηλός
Νανοτεχνολογία: Γραφίτης, διοξείδιο τιτανίου, διοξείδιο πυριτίου, οξείδια αργιλίου, διαζεπίνες
Φαρμακευτικά προϊόντα: Πηκτές, κρέμες, εκχυλίσματα, δισκία, φάρμακα, πάστες
Χημεία: Φυτοφάρμακα, λιπάσματα, άλατα, ανόργανα και οργανικά υλικά
Βιολογία: Φυτά, φύλλα, λυοφιλοποιημένα δείγματα
Προετοιμασία δείγματος για ανάλυση: Φασματοσκοπία, φθορισμός ακτίνων Χ, ανάλυση δομής ακτίνων Χ, χρωματογραφία

PULVERISETTE 7 premium line

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • Καταλληλότητα: σκληρά, μέσης σκληρότητας, εύθραυστα δείγματα
 • Θέσεις άλεσης 2
 • Όγκος δοχείου άλεσης 20, 45, 80 mL
 • Διάμετρος σφαίρας άλεσης 0.1-20 mm
 • Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 5 mm
 • Ποσότητα δείγματος: 2-70 mL
 • Τελική κοκομετρία < 0.1 μm
 • Ταχύτητα περιστροφής 100-1100 rpm
 • Χρόνος άλεσης 3 min
 • Ξηρή/υγρή άλεση
 • Δυνατότητα άλεσης σε αδρανές αέριο
 • Φυγοκεντρική επιτάχυνση (g = 9.81 m/s²) 95g

PULVERISETTE 5 premium line

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • Καταλληλότητα: σκληρά, μέσης σκληρότητας, εύθραυστα, μαλακά, υγρά δείγματα
 • Θέσεις άλεσης 2
 • Όγκος δοχείου άλεσης 125, 150, 250, 420, 500 mL
 • Διάμετρος σφαίρας άλεσης 0.1-20 mm
 • Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 10 mm
 • Ποσότητα δείγματος: 15-450 mL
 • Τελική κοκομετρία < 0.1 μm
 • Ταχύτητα περιστροφής 100-800 rpm
 • Χρόνος άλεσης 3 min
 • Ξηρή/υγρή άλεση
 • Δυνατότητα άλεσης σε αδρανές αέριο
 • Φυγοκεντρική επιτάχυνση (g = 9.81 m/s²) 64g

PULVERISETTE 7 classic line

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • Καταλληλότητα: σκληρά, μέσης σκληρότητας, εύθραυστα, μαλακά, δείγματα
 • Θέσεις άλεσης 2
 • Όγκος δοχείου άλεσης 12, 45 mL
 • Διάμετρος σφαίρας άλεσης 0.1-15 mm
 • Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 5 mm
 • Ποσότητα δείγματος: 0.5-40 mL
 • Τελική κοκομετρία < 1 μm
 • Ταχύτητα περιστροφής 100-800 rpm
 • Χρόνος άλεσης 3 min
 • Ξηρή/υγρή άλεση
 • Φυγοκεντρική επιτάχυνση (g = 9.81 m/s²) 50g

PULVERISETTE 6 classic line

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • Καταλληλότητα: σκληρά, μέσης σκληρότητας, εύθραυστα, μαλακά, υγρά δείγματα
 • Θέσεις άλεσης 1
 • Όγκος δοχείου άλεσης 80, 250, 500 mL
 • Διάμετρος σφαιρας άλεσης 0.1-40 mm
 • Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 10 mm
 • Ποσότητα δείγματος: 10-225 mL
 • Τελική κοκομετρία < 1 μm
 • Ταχύτητα περιστροφής 100-650 rpm
 • Χρόνος άλεσης 4 min
 • Ξηρή/υγρή άλεση
 • Δυνατότητα άλεσης σε αδρανές αέριο
 • Φυγοκεντρική επιτάχυνση (g = 9.81 m/s²) 29g

PULVERISETTE 5/4 classic line

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • Καταλληλότητα: σκληρά, μέσης σκληρότητας, εύθραυστα, μαλακά, υγρά δείγματα
 • Θέσεις άλεσης 4
 • Όγκος δοχείου άλεσης 80, 250, 500 mL
 • Διάμετρος σφαιρας άλεσης 0.1-40 mm
 • Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 10 mm
 • Ποσότητα δείγματος: 10-900 mL
 • Τελική κοκομετρία < 1 μm
 • Ταχύτητα περιστροφής 50-400 rpm
 • Χρόνος άλεσης 4 min
 • Ξηρή/υγρή άλεση
 • Δυνατότητα άλεσης σε αδρανές αέριο
 • Φυγοκεντρική επιτάχυνση (g = 9.81 m/s²) 22g

PULVERISETTE 5/2 classic line

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • Καταλληλότητα: σκληρά, μέσης σκληρότητας, εύθραυστα, μαλακά, υγρά δείγματα
 • Θέσεις άλεσης 2
 • Όγκος δοχείου άλεσης 80, 250, 500 mL
 • Διάμετρος σφαιρας άλεσης 0.1-40 mm
 • Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 10 mm
 • Ποσότητα δείγματος: 10-450 mL
 • Τελική κοκομετρία < 1 μm
 • Ταχύτητα περιστροφής 50-400 rpm
 • Χρόνος άλεσης 4 min
 • Ξηρή/υγρή άλεση
 • Δυνατότητα άλεσης σε αδρανές αέριο
 • Φυγοκεντρική επιτάχυνση (g = 9.81 m/s²) 22g

PULVERISETTE 4 classic line

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • Καταλληλότητα: σκληρά, μέσης σκληρότητας, εύθραυστα, μαλακά, υγρά δείγματα
 • Θέσεις άλεσης 2
 • Όγκος δοχείου άλεσης 12, 45, 80, 250, 500 mL
 • Διάμετρος σφαιρας άλεσης 0.1-40 mm
 • Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 10 mm
 • Ποσότητα δείγματος: 0.5-450 mL
 • Τελική κοκομετρία < 1 μm
 • Ταχύτητα περιστροφής 0-400 rpm
 • Χρόνος άλεσης 4 min
 • Ξηρή/υγρή άλεση
 • Δυνατότητα άλεσης σε αδρανές αέριο
 • Φυγοκεντρική επιτάχυνση (g = 9.81 m/s²) 22g

PULVERISETTE 0 Vibratory micro Mill

fritsch_pulveristte_0Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Καταλληλότητα: μέσης σκληρότητας, εύθραυστα, ευαίσθητα στη θερμοκρασία, υγρά δείγματα
Διάμετρος δοχείου άλεσης 50-70 mL
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 5 mm
Ποσότητα δείγματος: 1-10 mL
Τελική κοκομετρία < 10 μm
Ταλαντώσεις δοχείου άλεσης/min 3000-3600 με πλάτος 1-3 mm
Χρόνος άλεσης 10 min
Ξηρή/υγρή άλεση

Εφαρμογές:
Χημική ανάλυση: Ηλεκτρονική μικροσκοπία
Περιβαλλοντική έρευνα: Δείγματα εδάφους, θρυμματισμός βοτανικών υλικών – δυνατότητα κατάψυξης
Φαρμακευτικά προϊόντα και φάρμακα: Οφθαλμολογικοί παράγοντες, πηκτές, κρέμες, εκχυλίσματα, φάρμακα, πάστες, σακχαρόπηκτα, δισκία
Βιοτεχνολογία: Δείγματα ιστών, βοτανική ύλη
Ιατροδικαστική: δόντια, οστά
Τεχνολογία υλικών: Χρωστικές ουσίες, πολύτιμα υλικά, νέα υλικά
RoHS: Κυκλώματα κινητών τηλεφώνων, κάμερες κινητών τηλεφώνων, LCD οθόνες, πληκτρολόγια κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικά τσιπ, LCD diffusion

PULVERISETTE 23 Mini-Mill

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Καταλληλότητα: μέσης σκληρότητας, εύθραυστα, υγρά δείγματα
Όγκος δοχείου άλεσης 5, 10, 15 mL
Διάμετρος σφαίρας άλεσης 0.1-15 mm
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 6 mm
Ποσότητα δείγματος: 0.1-5 mL
Τελική κοκομετρία 5 μm
Ταλαντώσεις δοχείου άλεσης/min 900-3000 με πλάτος 9 mm
Χρόνος άλεσης 2 min
Ξηρή/υγρή άλεση
Κρυογονική άλεση: χρήση αζώτου στο δοχείο PTFE

Εφαρμογές:
Χημική ανάλυση: Συμπίεση και ομογενοποίηση δειγμάτων άλεσης για δημιουργία συμπαγμάτων για φθορισμό ακτίνων Χ και υπέρυθρη φασματοσκοπία (π.χ. δισκία βρωμιούχου καλίου)
Περιβαλλοντική έρευνα: Έδαφος σε ανάλυση ρύπων, προσδιορισμός χουμικών, υλικά βοτανικής στην ανάλυση των υπολειμμάτων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, πολτοποίηση σπόρων
Φαρμακευτική και ιατρική: Ανάλυση νεφρών και χολόλιθων, διασπάσεις δισκίων, φαρμακευτικά συστατικά
Ιατροδικαστική: Ανάλυση μαλλιών για γενετικό έλεγχο και έλεγο κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών, προετοιμασία εξαιρετικά μικρών σωματιδίων για χημική ανάλυση, ανάλυση υφασμάτων και ανάλυση οστών
Βιοτεχνολογία: Κονιοποίηση δειγμάτων κατεψυγμένου ιστού
Σύνθεση υλικών: Δημιουργία μιγμάτων για καταλυτικές δοκιμές σε πολυμερή, ανάλυση κεραμικών

Εφαρμογές:
Πλαστικά και υφαντικά: Πλαστικά, καουτσούκ, δέρμα, ύφασμα, ίνες
Γεωργία και δασοκομία: Ξύλο, φύλλα, ρίζες, ζωοτροφές, σιτηρά, καλαμπόκι, τύρφη,
Περιβάλλον: Χαρτί, χαρτόνι, παραγόμενα καύσιμα, απόβλητα χωρίς μέταλλα, οικιακά απορρίμματα
RoHS: Κυκλώματα κινητών τηλεφώνων, πληκτρολόγια κινητών τηλεφώνων, LCD οθόνες, πληκτρολόγια κινητών τηλεφώνων
Ανάλυση: Άνθρακας, σακχαρόπηκτα, δισκία, φελλός, φάρμακα
Κατασκευαστικά υλικά: Παραγόμενα καύσιμα
Χημεία: Ετερογενή μείγματα υλικών
Τρόφιμα: αραβόσιτος, βύνη, ζυμαρικά, βότανα, μπαχαρικά, αποξηραμένο κρέας

PULVERISETTE 15

fritsch_pulveristte_15Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Καταλληλότητα: μέσης σκληρότητας, μαλακά, ινώδη δείγματα
Αρχή Λειτουργίας Κοπή
Τροφοδοσία Batch/Συνεχής
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 70×70 mm
Μέγιστη απόδοση 50 L/h
Τελική κοκομετρία 0.25-20 mm
Ταχύτητα περιστροφής ρότορα 2800/3400 rpm

PULVERISETTE 19

fritsch_pulveristte_19Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Καταλληλότητα: μέσης σκληρότητας, μαλακά, ινώδη, εύθραυστα δείγματα
Αρχή Λειτουργίας Κοπή
Τροφοδοσία Batch/Συνεχής
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 70×80 mm
Μέγιστη απόδοση 60 L/h
Τελική κοκομετρία 0.2-6 mm
Ταχύτητα περιστροφής ρότορα 2800/3400 rpm

PULVERISTTE 25

fritsch_pulveristte_25Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Καταλληλότητα: μαλακά, μέσης σκληρότητας, εύθραυστα, ινώδη δείγματα
Αρχή Λειτουργίας Κοπή
Τροφοδοσία Batch/Συνεχής
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 120×85 mm
Μέγιστη απόδοση 85 L/h
Τελική κοκομετρία 1-10 mm
Ταχύτητα περιστροφής ρότορα 300/360 rpm

PULVERISETTE 25/19

fritsch_pulveristte_19_25Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Καταλληλότητα: μαλακά, μέσης σκληρότητας, εύθραυστα, ινώδη δείγματα
Αρχή Λειτουργίας Κοπή
Τροφοδοσία Batch/Συνεχής
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 120×85 mm
Μέγιστη απόδοση 60 L/h
Τελική κοκομετρία 0.2-6 mm
Ταχύτητα περιστροφής ρότορα 300/360 resp. 2800 /3400 rpm


PULVERISETTE 14 premium line

fritsch_pulveristte_14_premiumΤεχνικά Χαρακτηριστικά:
Καταλληλότητα: μέσης σκληρότητας, μαλακά, ινώδη, θερμοκρασιακά ευαίσθητα δείγματα
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας < 15 mm
Ελάχιστη ποσότητα δείγματος < 10 mL
Μέγιστη απόδοση 15 L/h
Τελική κοκομετρία 0.08-6 mm
Τροφοδοσία Batch/Συνεχής
Ταχύτητα ρότορα 6000-22000 rpm

Εφαρμογές:
Ανάλυση: Προετοιμασία δειγμάτων για χημική ανάλυση δειγμάτων εδάφους, ιλύος ή δείγματα φυτών, φασματοσκοπία
Βιολογία: Φυτά, ρίζες, φύλλα, βελόνες, σπόροι, φάρμακα, τύρφη, σπόροι, τέφρα
Χημεία: Χημικά, φίλτρα, κεριά, παραφίνες, κιμωλία, καολίνη
Γεωργία και δασοκομία: Φυτά, ξύλο, ρίζες, φύλλα, βελόνες, σπόροι, χώμα (χωρίς πέτρες), λιπάσματα, σφαιρίδια, ζωοτροφές
Τρόφιμα: Ρύζι, μπαχαρικά, τρόφιμα για ανάλυση πρωτεϊνών και αζώτου, αποξηραμένα φρούτα
Πλαστικά και υφαντικά: Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δέρμα, κυτταρίνη, σύνθετα υλικά, καουτσούκ, επικαλύψεις σε σκόνη, στυρόλιο, πολυεστέρα, συνθετικές ρητίνες, PVC, PP και PE
Φαρμακευτική: Φαρμακευτικά προϊόντα, σακχαρόπηκτα, δισκία
Περιβάλλον / RoHS: Ηλεκτρονικά εξαρτήματα, πλαστικά, γυαλί

PULVERISETTE 14 classic line

fritsch_pulveristte_14_classicΤεχνικά Χαρακτηριστικά:
Καταλληλότητα: μέσης σκληρότητας, μαλακά, ινώδη, θερμοκρασιακά ευαίσθητα δείγματα
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 10 mm
Ελάχιστη ποσότητα δείγματος < 10 mL
Μέγιστη απόδοση 5 L/h
Τελική κοκομετρία 0.08-6 mm
Τροφοδοσία Batch/Συνεχής
Ταχύτητα ρότορα 6000-20000 rpm

Εφαρμογές:
Ανάλυση: Προετοιμασία δειγμάτων για χημική ανάλυση δειγμάτων εδάφους, ιλύος ή δείγματα φυτών, φασματοσκοπία
Βιολογία: Φυτά, ρίζες, φύλλα, βελόνες, σπόροι, φάρμακα, τύρφη, σπόροι, τέφρα
Χημεία: Χημικά, φίλτρα, κεριά, παραφίνες, κιμωλία, καολίνη
Γεωργία και δασοκομία: Φυτά, ξύλο, ρίζες, φύλλα, βελόνες, σπόροι, χώμα (χωρίς πέτρες), λιπάσματα, σφαιρίδια, ζωοτροφές
Τρόφιμα: Ρύζι, μπαχαρικά, τρόφιμα για ανάλυση πρωτεϊνών και αζώτου, αποξηραμένα φρούτα
Πλαστικά και υφαντικά: Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δέρμα, κυτταρίνη, σύνθετα υλικά, καουτσούκ, επικαλύψεις σε σκόνη, στυρόλιο, πολυεστέρα, συνθετικές ρητίνες, PVC, PP και PE
Φαρμακευτική: Φαρμακευτικά προϊόντα, σακχαρόπηκτα, δισκία
Περιβάλλον / RoHS: Ηλεκτρονικά εξαρτήματα, πλαστικά, γυαλί

PULVERISETTE 16

fritsch_pulveristte_16Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Καταλληλότητα: μέσης σκληρότητας, εύθραυστα δείγματα
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 25 mm
Ελάχιστη ποσότητα δείγματος 40-50 mL
Μέγιστη απόδοση 80 L/h
Τελική κοκομετρία 0.12-10 mm
Τροφοδοσία Batch/Συνεχής
Ταχύτητα ρότορα 2000-4000 rpm

Εφαρμογές:
Γεωργία και δασοκομία: Σπόροι, τύρφη, σπόροι, αποξηραμένα φυτά, ζωοτροφές, pellets
Γεωλογία και ορυκτολογία: Άλατα, γύψος, ποτάσα, ορυκτά, πέτρες και χώμα, βωξίτης, ασβεστόλιθος, ξηρός πηλός, πυρίτης, κλίνκερ τσιμέντου, πυρίμαχα υλικά
Μεταλλεία και μεταλλουργία: Άνθρακας, οπτάνθρακας, μεταλλεύματα, σχιστόλιθος, σκωρίες
Κεραμικά: Οξείδια κεραμικά
Τρόφιμα: Ρύζι, μπαχαρικά, τρόφιμα για ανάλυση πρωτεϊνών και αζώτου, αποξηραμένα φρούτα
Πλαστικά και υφάσματα: Ρητίνες, κυτταρίνη, συνθετικές ρητίνες

fritsch_pulveristte_16Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Καταλληλότητα: μέσης σκληρότητας, εύθραυστα δείγματα
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 25 mm
Ελάχιστη ποσότητα δείγματος 40-50 mL
Μέγιστη απόδοση 80 L/h
Τελική κοκομετρία 0.12-10 mm
Τροφοδοσία Batch/Συνεχής
Ταχύτητα ρότορα 2000-4000 rpm

Εφαρμογές:
Γεωργία και δασοκομία: Σπόροι, τύρφη, σπόροι, αποξηραμένα φυτά, ζωοτροφές, pellets
Γεωλογία και ορυκτολογία: Άλατα, γύψος, ποτάσα, ορυκτά, πέτρες και χώμα, βωξίτης, ασβεστόλιθος, ξηρός πηλός, πυρίτης, κλίνκερ τσιμέντου, πυρίμαχα υλικά
Μεταλλεία και μεταλλουργία: Άνθρακας, οπτάνθρακας, μεταλλεύματα, σχιστόλιθος, σκωρίες
Κεραμικά: Οξείδια κεραμικά
Τρόφιμα: Ρύζι, μπαχαρικά, τρόφιμα για ανάλυση πρωτεϊνών και αζώτου, αποξηραμένα φρούτα
Πλαστικά και υφάσματα: Ρητίνες, κυτταρίνη, συνθετικές ρητίνες

PULVERISETTE 1 premium line

fritsch_pulveristte_1_premium_model_1Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Αρχή λειτουργίας πίεση
Καταλληλότητα: Πολύ σκληρά, σκληρά, μεσαίας σκληρότητας, εύθραυστα & τραχιά δείγματα
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 60 mm
Ελάχιστη ποσότητα δείγματος 20 mL
Μέγιστη απόδοση 140 kg/h
Τελική κοκομετρία 0.3-15 mm
Τροφοδοσία Batch/Συνεχής
Ταλαντώσεις 308 κινήσεις/min

PULVERISETTE 13 premium line

fritsch_pulveristte_13_premiumΤεχνικά Χαρακτηριστικά:
Αρχή λειτουργίας Διάτμηση
Καταλληλότητα: Πολύ σκληρά, σκληρά-τραχιά, σκληρά-εύθραυστα, μέτριας σκληρότητας δείγματα & metal-free άλεση
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 20 mm
Ελάχιστη ποσότητα δείγματος 20-30 mL
Μέγιστη απόδοση 150 kg/h
Τελική κοκομετρία 0.05-12 mm
Τροφοδοσία Batch/Συνεχής
Ταχύτητα περιστροφής 440 rpm

Εφαρμογές:
Μεταλλεία και μεταλλουργία: Μεταλλεύματα, άνθρακας, οπτάνθρακας, σκωρίες
Κεραμική βιομηχανία: Στεατικό, πυροσυσσωματωμένο κεραμικό, ηλεκτροτεχνική πορσελάνη, πυρίμαχο πηλό, οδοντιατρική κεραμική
Πετρώματα και εδάφη: Βωξίτης, σκωρίες, χαλαζία, κλίνκερ, γύψος, κιμωλία
Βιομηχανία Γυαλιού: Frits, διαφορετικοί τύποι γυαλιού, πρώτες ύλες
Έρευνα εδάφους: δείγματα ξηρού εδάφους, ιλύς καθαρισμού λυμάτων, υδρολογικά ιζήματα, πυρήνες γεωτρήσεων

PULVERISETTE 13 classic line

fritsch_pulveristte_13_classicΤεχνικά Χαρακτηριστικά:
Αρχή λειτουργίας Διάτμηση
Καταλληλότητα: Πολύ σκληρά, σκληρά-τραχιά, σκληρά-εύθραυστα, μέτριας σκληρότητας δείγματα & metal-free άλεση
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 20 mm
Ελάχιστη ποσότητα δείγματος 20-30 mL
Μέγιστη απόδοση 150 kg/h
Τελική κοκομετρία 0.1-12 mm
Τροφοδοσία Batch/Συνεχής
Ταχύτητα περιστροφής 440 rpm

Εφαρμογές:
Μεταλλεία και μεταλλουργία: Μεταλλεύματα, άνθρακας, οπτάνθρακας, σκωρίες
Κεραμική βιομηχανία: Στεατικό, πυροσυσσωματωμένο κεραμικό, ηλεκτροτεχνική πορσελάνη, πυρίμαχο πηλό, οδοντιατρική κεραμική
Πετρώματα και εδάφη: Βωξίτης, σκωρίες, χαλαζία, κλίνκερ, γύψος, κιμωλία
Βιομηχανία Γυαλιού: Frits, διαφορετικοί τύποι γυαλιού, πρώτες ύλες
Έρευνα εδάφους: δείγματα ξηρού εδάφους, ιλύς καθαρισμού λυμάτων, υδρολογικά ιζήματα, πυρήνες γεωτρήσεων

PULVERISETTE 9

fritsch_pulveristte_9Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Αρχή λειτουργίας Πρόσκρουση
Καταλληλότητα: Σκληρά, μεσαίας σκληρότητας, εύθραυστα, ινώδη δείγματα & metal-free άλεση
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 12 mm
Ελάχιστη ποσότητα δείγματος 10-20 mL
Μέγιστη απόδοση 250 mL
Τελική κοκομετρία 10-20 μm
Τροφοδοσία Batch
Ταχύτητα motor 600-1500 rpm

Εφαρμογές:
Εξόρυξη: Για την επεξεργασία άνθρακα, μεταλλευμάτων ή μετάλλων για φυσική ή χημική ανάλυση
Μεταλλουργία: Για την άλεση σκωρίας υψικαμίνου ή δειγμάτων χυτοσιδήρου για τον προσδιορισμό προσθέτων
Βιομηχανία κεραμικών: Για την άλεση δειγμάτων πετρωμάτων για την παραγωγή ακατέργαστης σκόνης για τον προσδιορισμό του περιεχομένου CaCO3 και MgO ή κλίνκερ για την μελέτη της σταθερότητα της ορυκτολογικής δομής
Γεωργία και περιβάλλον: Για την προετοιμασία δειγμάτων για τη χημική ανάλυση εδαφών, ιλύος ή δείγματα λαχανικών
Ανάλυση υπερύθρων και ανάλυση φθορισμού ακτίνων Χ: Για την παρασκευή δειγμάτων σε σύντομο χρόνο άλεσης χωρίς μόλυνση λόγω ανεπιθύμητης τριβής.


PULVERISSETE 1/13 classic line

fritsch_pulveristte_1_13Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Αρχή λειτουργίας Πίεση & Διάτμηση
Καταλληλότητα: Πολύ σκληρά, σκληρά-τραχιά, σκληρά-εύθραυστα, μέτριας σκληρότητας δείγματα & metal-free άλεση
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 95 mm
Τελική κοκομετρία 0.1 mm
Τροφοδοσία Batch/Συνεχής

Εφαρμογές:
Μεταλλεία και μεταλλουργία: Μεταλλεύματα, άνθρακας, οπτάνθρακας, σκωρίες, νιόβιο-τιτάνιο, φερβαναδένιο, χρώμιο βανάδιο, καρβίδιο βολφραμίου
Γεωλογία και ορυκτολογία: Γρανίτης, βασάλτης, βαρίτης, πυριτικά άλατα και άλλα πετρώματα
Βιομηχανία Γυαλιού: Frits, γυαλί, πρώτες ύλες
Κεραμική βιομηχανία: Στεατίτη, πυρίμαχος πηλός, ηλεκτροτεχνική πορσελάνη, οδοντιατρική κεραμική
Πετρώματα και εδάφη: Βωξίτης, κλίνκερ, χαλαζία, σκυρόδεμα, σκωρίες, γύψος, κιμωλία

ANALYSETTE 3 PRO

fritsch_analysette_3_proΤεχνικά Χαρακτηριστικά:
Μέθοδος Ανάλυσης Κοσκίνιση
Κίνηση Κοσκίνισης δύο διαστάσεων

Ξηρή κοσκίνιση:
Εύρος μέτρησης 20 µm – 63 mm
Μέγιστη ποσότητα δείγματος: για κόσκινα < 63 mm έως 2 kg*/ για κόσκινα < 100 µm: έως 100 g*
Χρόνος κοσκίνισης περίπου 3-20 min

Υγρή κοσκίνιση:
Εύρος μέτρησης 20 µm – 10 mm
Μέγιστη ποσότητα δείγματος: 20-100 g
Χρόνος κοσκίνισης περίπου 3-10 min

Kοσκίνιση ακριβείας (micro):
Εύρος μέτρησης 5 μm – 100 μm
Μέγιστη ποσότητα δείγματος: 0.05 – 0.5 g
Χρόνος κοσκίνισης περίπου 30-60 min

Διάμετροςκοσκίνων 100 mm, 200 mm ή 8″
Μέγιστος αριθμός κοσκίνων 10 (50 mm ύψος), 16 ( 25mm ύψος)
Μέγιστος επιτρεπόμενο βάρος 3 kg
Μέγιστος επιτρεπόμενο ύψος 550 mm

ANALYSETTE 3 SPARTAN

fritsch_analysette_3_spartanΤεχνικά Χαρακτηριστικά:
Μέθοδος Ανάλυσης Κοσκίνιση
Κίνηση Κοσκίνισης δύο διαστάσεων
Ξηρή κοσκίνιση:
Εύρος μέτρησης 20 µm – 63 mm
Μέγιστη ποσότητα δείγματος: για κόσκινα < 63 mm έως 2 kg*/ για κόσκινα < 100 µm: έως 100 g*
Χρόνος κοσκίνισης περίπου 3-20 min
Υγρή κοσκίνιση:
Εύρος μέτρησης 20 µm – 10 mm
Μέγιστη ποσότητα δείγματος: 20-100 g
Χρόνος κοσκίνισης περίπου 3-10 min

Διάμετροςκοσκίνων 100 mm, 200 mm ή 8″
Μέγιστος αριθμός κοσκίνων 10 (50 mm ύψος), 16 ( 25mm ύψος)
Μέγιστος επιτρεπόμενο βάρος 3 kg
Μέγιστος επιτρεπόμενο ύψος 550 mm

ANALYSETTE 18

fritsch_analysette_18Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Μέθοδος Ανάλυσης Κοσκίνιση
Κίνηση Κοσκίνισης τριών διαστάσεων
Ξηρή κοσκίνιση:
Εύρος μέτρησης 20 µm – 125 mm
Μέγιστη ποσότητα δείγματος περίπου 15 kg
Χρόνος κοσκίνισης περίπου 5-60 min
Υγρή κοσκίνιση:
Εύρος μέτρησης 20 µm – 10 mm
Μέγιστη ποσότητα δείγματος: 100-1000 g
Χρόνος κοσκίνισης περίπου 5 – 10 min

Διάμετροςκοσκίνων 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm and 12″- 18″
Μέγιστος αριθμός κοσκίνων 12 (65 mm ύψος)
Μέγιστος επιτρεπόμενο βάρος 42 kg
Μέγιστος επιτρεπόμενο ύψος 845 mm


LABORETTE 27

fritsch_laborette_27Περιγραφή
Διαχωριστής δείγματος, LABORETTE 27. Ιδανικός για προετοιμασία δειγμάτων με πανομοιότυπες χημικές και φυσικές ιδιότητες με 99.9% ακρίβεια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αναλογία διαχωρισμού: 1:8, 1:10, 1:30
Αριθμός λαμβανόμενων δειγμάτων: 8, 10 ή 3
Ξηρός/Υγρός διαχωρισμός
Χωρητικότητα των δειγματοληπτικών φυαλιδίων: 15, 20, 30, 32, 250, 500
Μέγιστη κοκομετρία τροφοδοσίας 10mm, 2.5 mm
Μέγιστη ποσότητα τροφοδοσίας 4000, 2500, 300 mL
Ταχύτητα περιστροφής 100 rpm

LABORETTE 24

fritsch_laborette_24Περιγραφή
Δονούμενος τροφοδότης, LABORETTE 24. Ιδανικός για αυτόματη ομοιόμορφη τροφοδοσία ρέοντων υλικών σε διαχωριστές δειγμάτων, μύλους άλεσης ή αναμίκτες

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πλήρες μήκος καναλιού 330 mm
Κατάλληλο για στενή, κατευθυνόμενη τροφοδοσία υλικού από ελεύθερα ρέοντα υλικά
Μέγιστη ποσότητα τροφοδοσίας 1500 g/min
Ελάχιστη ποσότητα τροφοδοσίας 1 g/min
Δυναντότητα αλλαγής καναλιού από V-shaped σε U-shaped

ANALYSETTE 22 Next

The FRITSCH patent

The current generation ANALYSETTE 22 NeXT operates like every FRITSCH Laser Particle Sizer to date with the Reverse Fourier design invented by FRITSCH which has established itself by now as a general standard. Your advantage: No additional optical elements are necessary between the measuring cell and detector. The design is compact with as few components as possible and has no moving parts – low wear and practically maintenance-free.

Strong advantages during measurement
• Only one light source: simple, robust, reliable
• Quick and simultaneous recording of all scattering data
• Highly precise recording of the light intensities by state-of-the-art 16 bit converter technology
• Recording also of very wide scattering angles by intelligent measuring cell design
• Two models available with different measuring ranges
• Continuous logging of the laser output
• Quick, automatic beam adjustment

One laser – faster measurement
The ANALYSETTE 22 NeXT operates with only one laser and does not need an additional light source even for backward scattering. Therefore it records the entire measuring range with only one scan. That makes your work significantly faster – you can conduct more measurements in the same time if necessary. And see live how the measuring result develops.

Extremely enlarged measuring angle
In the ANALYSETTE 22 NeXT, the measuring cell is set at an angle to the laser beam so that a significantly wider scattering angle range can be recorded as with comparable instruments. That is the decisive difference especially in the nano range.

Simultaneous data acquisition
Due to its ultra-modern electronics, whose core are extremely fast, high-resolution converters, the ANALYSETTE 22 NeXT records the signals of all detector elements simultaneously. As a result, it always delivers the entire scattered light distribution at respectively exactly the same time and transmits it several hundred times per second to the software.

ANALYSETTE 28 Image Sizer

fritsch_analysette_28_image_sizerΠεριγραφή
Το ANALYETTE 28 ImageSizer είναι το ιδανικό εργαλείο Μέτρησης μεγέθους Σωματιδίων για όλες τις εφαρμογές που απαιτούν ακριβή και αναπαραγώγιμα αποτελέσματα μέτρησης τόσο για το σχήμα των σωματιδίων όσο και για το μέγεθος των σκονών, στερεών σωματιδίων καθώς και των εναιωρημάτων και γαλακτωμάτων.
Η οπτική διαδικασία της δυναμικής ανάλυσης εικόνας (Dynamic Image Analysis) παρέχει αποτελέσματα σεμεγάλο εύρος μέτρησης, παρέχει πολλαπλές παραμέτρους σχήματος και δυνατότητες αξιολόγησης για το μέγεθος των σωματιδίων. Ο χρόνος μέτρησης ανάλογα με την ποσότητα του δείγματος είναι μικρότερος από 5 λεπτά και το αποτέλεσμα είναι άμεσα διαθέσιμο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εύρος μέτρησης: υγρή διασπορά: 20 μm-2.8 mm / ξηρή διασπορά 20 μm-2.8 mm
Μέθοδος Ανάλυσης Dynamic Image Analysis
Τύπος ανάλυσης: Ξηρή μέτρηση ελευθέρως ρέοντων σκονών και στερεών όγκων/ Υγρή μέτρηση των εναιωρημάτων και γαλακτωμάτων
Τιμές μετρήσεων: Σχήμα & μέγεθος σωματιδίων
Κάμερα: 5 megapixel CMOS, ανάλυσης 2,448 x 2,050 pixel, USB 3.0
Τυπικός χρόνος μέτρησης < 5min
τυπική ποσότητα δείγματος: Ξηρή μέτρηση 10-100 g/ Υγρή μέτρηση 0.1-1 g
Ταχύτητα μέτρησης max 75 images/sec
Αξιολόγηση: Ταχεία ανάλυση εικόνας για περιγραφή της μορφολογίας και προσδιορισμό του μεγέθους των σωματιδίων