Συσκευές ομογενοποίησης με υπερήχους(SONICATOR)

Δυνατότητα ομογενοποίησης από πολύ μικρούς όγκος uL έως 20Lt.
Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών probes για ταυτόχρονη ομογενοποιήση πολλών δειγμάτων.
Κυψελλίδες συνεχούς ροής παραγωγικότητας έως και 20Lt/h.
Δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας δείγματος.
Λειτουργία Pulse για δείγματα ευαίσθητα στην θερμοκρασία.
κουτί μείωσης του θορύβου για την προστασία από τους υπερήχους.