Η εταιρεία μας συνεργάζεται με κατασκευαστές απόλυτα εξειδικευμένους στο αντικείμενο που ασχολούνται με μακροπρόθεσμες συνεργασίες βασιζόμενες στον υψηλών προδιαγραφών απαιτήσεων της αγοράς πιό συγκεκριμένα.

GERHARDT

Όργανα προσδιορισμού πρωτεϊνών, λίπους, όξινης υδρόλυσης, κυτταρίνης κ.ά.

OHAUS

Αναλυτικοί, εργαστηριακοί και βιομηχανικοί ζυγοί κάθε τύπου, θερμοζυγοί, πρότυπα βάρη.

SONICS & MATERIALS

Ομογενοποιητές Υπερήχων όλων των τύπων και για κάθε εφαρμογή

GRANT

Όργανα βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού άριστης κατασκευής και υψηλών προδιαγραφών. Διαθέτει θερμαινόμενους και ψυχόμενους κυκλοφορητές, λουτρά υπερήχων, ανακινητήρες, dry blocks κλπ

FRITSCH

Μύλοι άλεσης, κοσκινιέρες, διαχωριστές, συσκευές κοκκομετρίας Laser.

ELEMENTAL MICROANALYSIS

Αναλώσιμα για κάθε τύπο στοιχειακού αναλυτή υψηλής ποιότητας, χαμηλού κόστους.

ASTORI TECNICA

Κρυοσκόπια, οσμόμετρα, αναλυτές γάλακτος, συσκευές Gerber, εργαστηριακός εξοπλισμός κ.ά., κιτ προσδιορισμού τοξινών και αλλεργιογόνων, γρήγορα κιτ προσδιορισμού Afla M1, c-GMP κ.ά.

DÜPERTHAL

Θάλαμοι αποθήκευσης και προστασίας εύφλεκτων οργανικών διαλυτών, οξέων-βάσεων, συστήματα προστασίας εργαστηρίου.

LC TECH

Ρομποτικά συστήματα προετοιμασίας δείγματος, αναλώσιμα, συσκευές post column.

RESTEK

Αναλώσιμα αέριας και υγρής χρωματογραφίας.

LABOGENE

Θάλαμοι νηματικής ροής, Freeze Dryers, speed-Vac κ.ά.

BINDER

Επωαστικοί ξηραντικοί κλίβανοι, κλιματικοί θάλαμοι, θάλαμοι ανάπτυξης φυτών κ.ά.

KNICK

Εργαστηριακά και φορητά όργανα μέτρησης pH, DO, Cond υψηλών προδιαγραφών

HOBERSAL

Φούρνοι υψηλών θερμοκρασιών, σωληνωτοί φούρνοι, βιομηχανικοί φούρνοι κ.ά.

METTLER TOLEDO

Φορητά και εργαστηριακά πεχάμετρα, ηλεκτρόδια μέτρησης pH, αγωγιμότητας, DO, εκλεκτικά, φορητά πυκνόμετρα και διαθλασίμετρα.

WASSERLAB

Συστήματα παραγωγής υπερκαθαρού νερού τύπων I, II & III

MEGAZYME

Δοκιμαστικά κιτ, ένζυμα, υποστρώματα ενζύμων, υδατάνθρακες, χημικά

LABCOLD

Τα ψυγεία Labcold Pharmacy και Vaccine έχουν σχεδιαστεί για την ασφαλή αποθήκευση ευαίσθητων στη θερμοκρασία φαρμάκων.

CORDOUAN

Προηγμένες λύσεις για τον χαρακτηρισμό (μέγεθος, φορτίο, κλπ.) νανοσωματιδίων και νανοϋλικών.

VLM

Η VLM προσφέρει θαλάμους για δοκιμές διάβρωσης και διασφαλίζει επαναλήψιμα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

JACOMEX

Η JACOMEX αποτελεί έναν από τους λίγους κατασκευαστές glove boxes σε διεθνές εππίπεδο.

HEL GROUP

Tα προϊόντα της HEL έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στους ερευνητές/χημικούς να επιτυγχάνουν τους στόχους τους ταχύτερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

IMPLEN

H εταιρεία Implen εξειδικεύεται στην κατασκευή εξειδικευμένων νανοφωτόμετρων UV/Vis και αναλωσίμων

BENTLEY

Ταυτόχρονη μέτρηση σωματικών κυττάρων, λίπους, πρωτεΐνης, λακτόζης και στερεών