Η JACOMEX αποτελεί έναν από τους λίγους κατασκευαστές glove boxes σε διεθνές εππίπεδο. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή πραγματοποιείται εξολοκλήρου στην Γαλλία. Ξεκίνησε από τομέα της πυρηνικής αναπτύσσοντας την τεχνογνωσία της στα glove boxes και έχει επεκτείνει την εμπειρία της στην ακαδημαϊκή έρευνα (χημεία, φυσική, βιολογία, νανοτεχνολογία, οργανικά ηλεκτρονικά …) αλλά και σε προηγμένους βιομηχανικούς κλάδους: glove boxes για μπαταρίες λιθίου και αποθήκευση ενέργειας, συγκόλληση τιτανίου στην αεροναυπηγική και την άμυνα, αναερόβιους θαλάμους στα πετροχημικά, προστατευτικά περιβλήματα για την παρασκευή προσθέτων, φαρμακευτικά προϊόντα κ.α.

GP (CAMPUS)

GP[campus]T3Standard Glove Box για την προστασία των προϊόντων. <1 ppm Ο2 / Η2Ο


G (BOX)

G(box)T3-spincoaterFlushing mode glove box. Εύκολο στην χρήση, χαμηλής συντήρησης. Tailor-Made


G (ISO)

Tailor-made Glove Box. Δυνατότητα εργασίας σε φιλτραρισμένη ατμόσφαιρα σε υποπίεση ή υπερπίεση, ανάλογα με τον κίνδυνο έκθεσης του χειριστή ή του προϊόντος. Πιστοποιημένη κλάση καθαρότητας ISO 5 σύμφωνα με το πρότυπο 14644-1


G (SAFE)

Glove Box υποπίεσης και φιλτραρισμένης ατμόσφαιρας. Ιδανικό για προστασία χρήστη και χώρου. Σειρά εξοπλισμού ασφαλείας προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις και τους περιορισμούς των εργασιών σας.