Συσκευές Πέψης KJELDATHERM®

Οι συσκευές πέψης της C. Gerhardt είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαπιστευμένων εργαστηρίων και εξασφαλίζουν την εγκυρότητα και την αναπαραγωγικότητα των αποτελεσμάτων των αναλύσεών σας, αυτοματοποιώντας και καταγράφοντας τα βήματα της διαδικασίας. Αποτελούν ιδανική επιλογή για την πέψη των δειγμάτων σας σε συνδυασμό με τις συσκευές απόσταξης VAPODEST®. Διατίθενται σε διάφορα μοντέλα που επιτέπουν την ταυτόχρονη πέψη μέχρι και 40 δειγμάτων.

Συσκευές πέψης με αυτόματο Lift

Ειδικά σχεδιασμένες για την πέψη Kjeldahl μεγάλου εύρους δειγμάτων με περιεκτικότητα σε άζωτο.

 • Eξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ανιχνευσιμότητα της διαδικασίας πέψης.
 • Δυνατότητα ορισμού και αποθήκευσης των μεθόδων πέψης.
 • Ανάθεση δικαιωμάτων χρήστη.
 • Διεπαφή USB για την εξαγωγή δεδομένων.
 • Λειτουργία προθέρμανσης.
 • Προκαθορισμένες μέθοδοι για όλες τις καθιερωμένες πέψεις Kjeldahl.
 • Αυτόματη ανύψωση.
 • Αυτόματος έλεγχος του TURBOSOG και της βαλβίδας ψύξης νερού.
 • Φωτιζόμενο θάλαμο πέψης

Συσκευές πέψης με χειροκίνητο Lift

Ειδικά σχεδιασμένες για την πέψη Kjeldahl μεγάλου εύρους δειγμάτων με περιεκτικότητα σε άζωτο

 • Eξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ανιχνευσιμότητα της διαδικασίας πέψης.
 • Δυνατότητα ορισμού και αποθήκευσης των μεθόδων πέψης.
 • Ανάθεση δικαιωμάτων χρήστη.
 • Διεπαφή USB για την εξαγωγή δεδομένων.
 • Λειτουργία προθέρμανσης.
 • Προκαθορισμένες μέθοδοι για όλες τις καθιερωμένες πέψεις Kjeldahl.

Προτείνουμε

Συσκευή εξουδετέρωσης όξινων ατμών TURBOSOG®

 • Ισχυρή αναρρόφηση, εκχύλιση και έκπλυση αναθυμιάσεων ανόργανων οξέων που δημιουργούνται κατά την πέψη.
 • Για την πέψη με θειικό οξύ σε προσδιορισμό αζώτου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Kjeldahl, πέψη με aqua regia (πέψη βαρέων μετάλλων) και με υπερχλωρικό οξύ / νιτρικό οξύ (πέψη με υδροξυπρολίνη).
 • Βέλτιστη εκχύλιση με εξαιρετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Με preseperator δύο σταδίων για εξάλειψη και εξουδετέρωση.
 • Συνεχής ρύθμιση της ικανότητας αναρρόφησης.
 • Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μονάδες πέψης C. Gerhardt και με κλασικό εξοπλισμό πέψης εφόσον διαθέτει δυνατότητα αναρόφησης.

Υδραντλία κενού:
Συμπύκνωση και εξουδετέρωση όξινων ατμών, κατάλληλο για όλες τις μονάδες πέψης KJELDATHERM®.

VAPODEST® Συστήματα Απόσταξης κορυφαίας Ποιότητας

Οι συσκευές VAPODEST® αποτελούν σήμερα την πιο σύγχρονη και αξιόπιστη επιλογή στην αγορά για την ανάλυση αζώτου με τη μέθοδο Kjeldahl.

Ιδανικές για απόσταξη: πτητικών οξέων, διοξειδίου του θείου, TVB-N, αμμωνίου, φορμαλδεΰδης, φαινόλης, αλκοόλης, γειτονικών δικετονών ή κυανιδίου υδρογόνου.

Η σειρά συσκευών VAPODEST® διατίθεται σε διαφορετικούς βαθμούς αυτοματισμού. Από την απλή έξυπνη έκδοση VAPODEST® 200 για μικρό όγκο δειγμάτων, μέχρι και το πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα VAPODEST® 50s Carousel με ενσωματωμένη τιτλοδότηση και αυτόματο δειγματολήπτη για ανάλυση μεγάλου αριθμού δειγμάτων. Χαρακτηριστικό της σειράς VAPODEST® είναι ότι όλα τα μοντέλα είναι συμβατά με μια μεγάλη ποικιλία σωλήνων πέψης Kjeldahl και δοχείων δειγμάτων.

Πλεονεκτήματα VAPODEST®:

 • Διαφανής πόρτα προστασίας: το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν η πόρτα είναι κλειστή
 • Πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας στη γεννήτρια ατμού
 • Ειδική ηλεκτρονική προστασία SELV (Ασφάλεια χαμηλής τάσης)
 • Λειτουργία αυτοδιάγνωσης: η απόδοση και η λειτουργία όλων των εξαρτημάτων παρακολουθούνται συνεχώς αυτόματα
 • Παρακολούθηση συντήρησης
 • Αισθητήρες στάθμης για τα δοχεία αποθήκευσης χημικών για την αποφυγή επαφής με χημικά (προαιρετικά)

Επίπεδα Αυτοματοποίησης και Λειτουργική Άνεση

 • VAPODEST® 200: χειροκίνητη αραίωση δείγματος, χειροκίνητη πλήρωση του δέκτη, χειροκίνητη τιτλοδότηση, χειροκίνητη αφαίρεση δειγμάτων, χειροκίνητος υπολογισμός του αποτελέσματος, χειροκίνητη δειγματοληψία
 • VAPODEST® 300: χειροκίνητη πλήρωση του δέκτη, χειροκίνητη τιτλοδότηση, χειροκίνητος υπολογισμός του αποτελέσματος, χειροκίνητη αλλαγή δείγματος
 • VAPODEST® 400: μη αυτόματη τιτλοδότηση, χειροκίνητος υπολογισμός του αποτελέσματος, χειροκίνητη αλλαγή δείγματος
 • VAPODEST® 450: το αποτέλεσμα μπορεί να υπολογιστεί στον υπολογιστή μέσω εξαγωγής δεδομένων, χειροκίνητη αλλαγή δείγματος
 • VAPODEST® 50s: πλήρως αυτοματοποιημένη, χειροκίνητη αλλαγή δείγματος
 • VAPODEST® 50s Carousel: πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για 20 δείγματα

Συσκευές DUMATHERM®

Η τεχνολογία DUMATHERM® έχει καθιερωθεί ως βασική στοιχείο των εργαστηρίων τροφίμων και ζωοτροφών. Το ανθεκτικό, ισχυρό σύστημα DUMATHERM® παρέχει έγκυρα αποτελέσματα αναφοράς καθαρά, γρήγορα και σταθερά. Και μπορεί να το κάνει σε σχεδόν οποιαδήποτε τοποθεσία με την κατάλληλη υποδομή αερίου.
Η συσκευή DUMATHERM® N Pro μπορεί να επεξεργαστεί έως 64 μεμονωμένα δείγματα. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς διακοπή, σε μία μόνο διαδρομή, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κάθε δείγμα παρακολουθείται αξιόπιστα ανά πάσα στιγμή.
Η συσκευή DUMATHERM® μπορεί να αναλύει σχεδόν όλους τους τύπους δειγμάτων, στερεών ή υγρών, και είναι σε θέση να προσδιορίζει με αξιοπιστία και με ακρίβεια ακόμη και ίχνη πρωτεϊνών χάρη στη χρήση αερίου ηλίου (carrier gas) και την τεχνολογία ολικής ανάλυσης αερίων (total gas analysis).

Πλεονεκτήματα

 • Ταχύτητα: Η καύση και η ανάλυση χρειάζονται 3 λεπτά. Η μονάδα λειτουργεί πλήρως σε 30 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρως αυτόματης δοκιμής συστήματος και δοκιμής διαρροής.
 • Ακρίβεια: Χάρη στην τεχνολογία ηλίου και την ανάλυση ολικού αερίου, η DUMATHERM® μπορεί να προσδιορίσει ακόμα και εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε άζωτο με αξιοπιστία και ακρίβεια. Το όριο ανίχνευσης είναι 0.003 mg Ν. Η τυπική απόκλιση είναι μικρότερη από 0.5%.
 • Καταλληλότητα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση σχεδόν όλων των μητρών δειγμάτων,ακόμα και υγρών.
 • Ευελιξία: Όταν πρόκειται για την επιλογή αερίου μεταφοράς. Το αργόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του ηλίου – ανάλογα με τον τύπο του δείγματος.
 • Αποδοτικότητα: Πλήρως αυτοματοποιημένη τροφοδοσία δειγμάτων, χαμηλή κατανάλωση οξυγόνου λόγω στοιχειομετρικής εισόδου και ταχείας καταλυτικής καύσης, ελάχιστες τιμές τυφλού δείγματος και πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης.
 • Ασφάλεια: Η DUMATHERM® είναι απόλυτα ελεγχόμενη από λογισμικό μέσω Η/Υ και μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια σε οποιαδήποτε θέση χωρίς την ανάγκη απαγωγού. Η ροή αερίου, η θερμοκρασία, η πίεση (στεγανότητα) και οι ρυθμίσεις των βαλβίδων παρακολουθούνται αυτόματα.
 • Χαμηλό κόστος: Χαμηλό λειτουργικό κόστος, μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλό κόστος συντήρησης. Η μονάδα περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά εξαρτήματα, τα οποία είναι δυνατόν εν μέρει να αναγεννηθούν.

SOXTHERM®

Το πρωτοποριακό σύστημα γρήγορης εκχύλισης SOXTHERM® της C. Gerhardt αποτελεί το πιο εφαρμοζόμενο σύστημα εκχύλισης που διατίθενται στην αγορά. Είναι γρήγορο, ευέλικτο, μπορεί να αναβαθμιστεί εύκολα ανά πάσα στιγμή και παρέχει τα πλέον αξιόπιστα και συνεπή αποτελέσματα. Με το σύστημα εκχύλισης SOXTHERM® μπορείτε να επεξεργαστείτε ταυτόχρονα μέχρι και 24 διαφορετικά δείγματα. Η συσκευή είναι πλήρως αυτόματοποιημένη και λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται επίβλεψη αποδεσμέυοντας το προσωπικό. Οι διεργασίες εκχύλισης στο εργαστήριό σας είναι διαφανείς, τεκμηριωμένες και ανιχνεύσιμες ανά πάσα στιγμή.

HYDROTHERM®

Η συσκευή HYDROTHERM® αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αυτοματοποιημένο σύστημα όξινης υδρόλυσης για προσδιορισμό λίπους με την μέθοδο Weibull-Stoldt. Ολόκληρη η διαδικάσια υδρόλυσης και διήθησης λαμβάνει χώρα σε πλήρως κλειστό σύστημα. Παρακολουθείται διαρκώς από αισθητήρες οι οποίοι την τερματίζουν σε περίπτωση σφάλματος. Διαθέτει τρεις ανεξάρτητους θαλάμους με δύο θέσεις δειγμάτων ο καθένας που επιτρέπει την ανάλυση μέχρι και 6 δειγμάτων. Η συσκευή είναι δοκιμασμένη σε συνεχή λειτουργία (36 δείγματα/ημέρα).

Πλεονεκτήματα:

Εξοικονόμηση χρημάτων και ωρών εργασίας:

 • Ταυτόχρονη υδρόλυση 6 δειγμάτων
 • Εξοικονόμηση χρόνου: Η παρουσία προσωπικού εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας δεν είναι απαραίτητη. Ο έλεγχος, η διήθηση και η παρακολούθηση της διαδικασίας υδρόλυσης πραγματοποιούνται πλήρως αυτόματα από τη συσκευή.
 • Εγκυρότητα και χαμηλό ποσοστό σφάλματος: Η συσκευή παρέχει συνεχώς ακριβή και επαναλήψιμα αποτελέσματα πέψης.
 • Εξοικονόμιση χώρου: Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί εκτός απαγωγού
  Οικονομική: Το νερό ψύξης και ο έλεγχος ενέργειας εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση νερού ψύξης.
 • Ταχεία απόσβεση: Μπορείτε να ανακτήσετε το κόστος αγοράς μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας:

 • Το σύστημα είναι κλειστό. Δεν υπάρχει επαφή με καυτά υγρά και όξινους ατμούς. Η συσκευή αντιδρά αυτόματα σε περίπτωση σφάλματος. Όλα τα υγρά προστίθενται και απορρίπτονται από κλειστό σύστημα.
 • Δεν διαφεύγουν όξινοι ατμοί
 • Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει εκτός απαγωγού
 • Το προσωπικό δεν έρχεται σε επαφή με επικίνδυνα υγρά και όξινους ατμούς
 • Μηδενίζεται ο κίνδυνος εγκαυμάτων, ο οποίος υπάρχει πάντα στην χειροκίνητη υδρόλυση.
 • Αισθητήρες παρακολουθούν τη διαδικασία και τις κεντρικές λειτουργίες της συσκευής, όπως τη θερμοκρασία, το νερό ψύξης, τη δοσολογία, τη συγκέντρωση των υγρών, τα επίπεδα πλήρωσης των δεξαμενών των υγρών και των πτυχωτών ηθμών.
 • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η συσκευή διακόπτει αυτόματα τη διαδικασία υδρόλυσης.

Αναλύσεις υψηλής ποιότητας:

 • Η διαδικασία ελέγχεται και καταγράφεται από λογισμικό σε Υ/Η. Ακούσιες αποκλίσεις από τη μέθοδο και ανακρίβειες στη διαδικασία υδρόλυσης, αποκλείονται.
 • Η διαδικασία υδρόλυσης ελέγχεται και καταγράφεται αυτόματα από λογισμικό σε Η/Υ.
 • Αποκλείονται σφάλματα και ανακρίβειες που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα στην χειροκίνητη υδρόλυση.
 • Καταγραφή δεδομένων: Το πρόγραμμα ελέγχου καταγράφει τις λειτουργίες για κάθε διαδικασία υδρόλυσης.

Ευελιξία:

 • Η συσκευή επεξεργάζεται ανομοιογενείς μήτρες δειγμάτων, δείγματα μεγάκου βάρους καθώς και δείγματα με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.
 • Βάρος στερεών δειγμάτων από 1-20g και για υγρά δείγματα έως 50 mL.
 • Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα.
 • Σιτηρά και προϊόντα δημητριακών.
 • Κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας
 • Σοκολάτα και προϊόντα κακάου
 • Λάδι και ελαιούχοι σπόροι
 • Προϊόντα αρτοποιίας και αρτοποιίας
 • Φρούτα
 • Ζωοτροφές
 • Αυγά και προϊόντα αυγών
 • Διαιτητικά προϊόντα

Εύκολη λειτουργία:

 • Η HYDROTHERM προρυθμίζεται είναι έτοιμη για άμεση χρήση. Δυνατότητα ορσμού πολλών παραμέτρων μεμονωμένα.
 • Κάθε μονάδα μπορεί να ελεγχθεί μεμονωμένα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο λογισμικό HYDROTHERM Manager.
 • Κάθε μονάδα μπορεί επίσης να ξεκινήσει ανεξάρτητα από οποιονδήποτε υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου της ίδιας της συσκευής.
 • Οι κεντρικές παράμετροι όπως οι ποσότητες πλήρωσης, η θέρμανση, η διάρκεια των φάσεων θέρμανσης και ψύξης και ο αριθμός των λειτουργιών έκπλυσης μπορούν να οριστούν ξεχωριστά για κάθε μονάδα.
 • Δυνατότητα προγραμματισμού και αποθήκευσης δικών σας μεθόδων
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης των διαδικασιών και των τριών μονάδων σε μία οθόνη.
 • Έλεγχος διαδικασίας μέσω δικτύου (απομακρυσμένη παρακολούθηση).

Αυτοματοποιημένη ανάλυση διαιτητικών ινών

Το FIBRETHERM® αυτοματοποιεί διαδικασίες χώνευσης και διήθησης που απαιτούν χρονοβόρες και απαιτητικές διαδικασίες για τον προσδιορισμό διαφόρων κλασμάτων ινών στις ζωοτροφές. Η ανάλυση είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την τυποποιημένη μεθόδο Weender & van Soest. Επιτρέπει ταυτόχρονη επεξεργασία 12 δειγμάτων.
Σε σύγκριση με την τυπική χειροκίνητη μέθοδο, μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, χημικών και τον χρόνο που απαιτείται. Η συσκευή ελέγχει και παρακολουθεί αυτόματα όλες τις διαδικασίες βρασμού, πλύσης και φιλτραρίσματος μέσα σε αυτόνομο σύστημα.”

Πλεονεκτήματα:

 • Η μεγάλη επιφάνεια διήθησης διευκολύνει την πέψη, το πλύσιμο και τη διήθηση των δειγμάτων, ενώ παράλληλα επιτρέπει μεγαλύτερα βάρη δειγμάτων.
 • Ο γυάλινος διαχωριστής (glass spacer) εξασφαλίζει την βέλτιστη διαβροχή και πλύση των δειγμάτων.
 • Οι σακούλες φίλτρων (Fiberbags) παραμένουν ανοιχτές και δεν χρειάζονται σφράγιση.
 • Οι σακούλες φίλτρων (FibreBags) είναι ελεύθερες αζώτου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του αζώτου στα κλάσματα των ινών.
 • Επαναλήψιμα αποτελέσματα με την μεγιστη ακρίβεια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Crude fibre | ADF | ADFOM | NDF | NDFOM | aNDFOM

Χειροκίνητη ανάλυση διαιτητικών ινών

Τα πλεονεκτήματα της πρωτοποριακής τεχνολογίας FibreBag είναι επίσης διαθέσιμα για χειροκίνητη (manual) ανάλυση. Το χειροκίνητο σύστημα επιτρέπει την ταυτόχρονη επεξεργασία έως και 6 δειγμάτων στο μικρότερο δυνατό χώρο. Ελευθερώνει χώρο στο εργαστήριο και μειώνει σημαντικά το κόστος χημικών και ενέργειας. Το χειροκίνητο σύστημα FibreBag είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εργαστήρια που χειρίζονται μικρούς ή εποχιακά κυμαινόμενους όγκους δειγμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσδιορισμό ακατέργαστων ινών ή για τον προσδιορισμό των κλασμάτων ADF, NDF και ADL σε ζωοτροφές.

TURBOTHERM Rapid Digestion Unit

gerhardt_turbothermΜονάδα πέψης με τεχνολογία υπερύθρων. Η γρήγορη εναλλακτική της συσκευής KJELDATHERM. Δοκιμασμένη τεχνολογία C. Gerhardt ειδικά σχεδιασμένη για πέψη Kjeldahl μιας ευρείας ποικιλίας δειγμάτων με περιεκτικότητα σε άζωτο σε κλίμακες micro και macro.
Δυνατότητα χρήσης ως πολυλειτουργική, προγραμματιζόμενη εστία για πέψη με ανόργανα οξέα.
Δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι και 99 προγραμμάτων πέψης.