εξοπλισμός εργαστηρίου

Activelab

Ρομποτική στην αναλυτική χημεία

Η ρομποτική έχει σε σημαντικό βαθμό χρήση στην αναλυτική χημεία.
Αυτοματισμοί που επιταγχύνουν με ασφάλεια τις αναλυτικές σας ανάγκες περιορίζοντας σημαντικά το ανθρώπινο λάθος.
Η εταιρεία μας διαθέτει λύσεις αυτοματισμού σε σημαντικές κατηγορίες αναλύσεων:
α.Discrete Analyzers ^ SFE για τον ποσοτικό προσδιορισμό θρεπτικών συστατικών όπως NO3,NH4,P κλπ. σε δείγματα εδάφους,νερού,λυμάτων,τροφίμων,φυτικού υλικού κλπ..
β.Ρομποτικά συστήματα μέτρησης pH,αγωγιμότητας,BOD,COD,Clay κλπ..
γ.Ρομποτικά συστήματα προετοιμασίας SPE,Quechers κλπ δείγματος για αναλύσεις στην αέρια χρωματογραφία
δ.Αυτοματισμοί δύσκολων και χρονοβόρων αναλύσεων όπως όξινης υδρόλυσης,διαιτητικών ινών κλπ..
ε.Αυτόματοι ρομποτικοί αναλυτές γάλακτος.
στ.Αυτόματοι μικροβιολογικοί αναλυτές

Αυτοματισμός ανάλυσης BOD

No Comments :