Συσκευές Υπερκάθαρου νερού τύπου Ι,ΙΙ & ΙΙΙ

Χαμηλό κόστος αρχικής αγοράς και Cartridges.
Διαθέσιμα συστήματα για την παραγωγή και των τριών τύπων νερού Ι,ΙΙ & ΙΙΙ
Διαθέτουν ψηφιακές ενδείξεις για την εύκολη λειτουργία τους και το έλεγχο της ποιότητας παραγώμενου νερού.

Χαμηλή κατανάλωση νερού.
Διαθέσιμα Cartridges για άμεση παράδοση.