Η VLM προσφέρει θαλάμους για δοκιμές διάβρωσης (Corrossion test chambers) και διασφαλίζει επαναλήψιμα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Front Loading Cabinets

vlm1Τα Front Loading Cabinets έχουν ιδιαίτερα μικρό αποτύπωμα αφού όλα τα αξεσουάρ (π.χ. μονάδα νερού, δεξαμενές διαλύματος, μονάδα κλιματισμού) μπορούν να τοποθετηθούν εντός του πάγκου κάτω από τον θάλαμο δοκιμών.
Το ύψος του θαλάμου δοκιμής βρίσκεται στο επίπεδο των ματιών, γεγονός που καθιστά πολύ εύκολο τον χειρισμό των δειγμάτων και τον καθαρισμό του θαλάμου. Δυνατότητα παρακολούθησης των διαδικασιών μέσω του παραθύρου ασφαλείας της μπροστινής πόρτας.

Top Loading Cabinets

vlm2Τα Top Loading Cabinets απαιτούν μεγαλύτερο αποτύπωμα αφού o παρελκόμενος εξοπλισμός (οι δεξαμενές με το διάλυμα δοκιμής, η μονάδα επεξεργασίας νερού και ενδεχομένως η μονάδα κλιματισμού) πρέπει να τοποθετηθεί γύρω από τον θάλαμο.
Είναι κατάλληλα για βαριά δείγματα που μπορούν να φορτωθούν στην περιοχή δοκιμής με ανυψωτικό. Επιπλέον, η διαδικασία δοκιμής μπορεί να παρακολουθείται μέσω του διαφανούς ακρυλικού καλύμματος ακρυλικής κουκούλας.