Εξειδικευμένα νανοφωτόμετρα UV/Vis και αναλώσιμα

implen1

Όργανα που βασίζονται στη μη καταστροφική ανάλυση δειγμάτων εξαιρετικά χαμηλού όγκου

Τεχνολογία για:
Φασματομετρία κυψελίδας
Φασματομετρία μικροόγκων
Συνδυαστικές εφαρμογές
Αναλύσεις φασματοσκοπίας υψηλής απόδοσης

implen4implen3implen2

implen5implen6

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

Κατάλληλα για ανάλυση:

  • Νουκλεϊκών οξέων
  • Πρωτεϊνών
  • Ανάλυση κινητική
  • Πυκνότητα κυττάρων OD600

Εφαρμογές που επικεντρώνονται σε:

  • βιολογικά δείγματα
  • χημικά δείγματα
  • φαρμακευτικά εργαστήρια
  • βιομηχανία
  • έρευνα
  • κλπ