Η εταιρεία μας είναι επίσημος αντιπρόσωπος του οίκου AGILENT TECHNOLOGIES στο κομμάτι των αναλωσίμων αέριας και υγρής χρωματογραφίας,στοιχειακής ανάλυσης,φασματοσκοπίας. Διαθέτει υψηλής ποιότητας αναλώσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές και γρήγορους χρόνους παράδοσης. Διαθέσιμα σε στοκ αναλώσιμα και ανταλλακτικά για άμεση παράδοση. Βάση δεδομένων με σειρά εφαρμογών αναλύσεων,σειρά παραμέτρων σε διαφορετικούς τύπους δειγμάτων όπως φάρμακα,τρόφιμα,ποτά,αέρας,έδαφος κ.λ.π. Αναλώσιμα για κάθε τύπο αέριου και υγρού χρωματογράφου όλων των γνωστών κατασκευαστών όπως Thermo,Waters,Shimadzu,Perkin Elmer.

Αναλώσιμα Αέριας Χρωματογραφίας

Διαθέσιμα αναλώσιμα αέριας χρωματογραφίας.

air_chromatography_1

Στήλες Αέριας Χρωματογραφίας

Στήλες χρωματογραφίας,τριχοειδής,Packed,Ultra Inert.
Μεγάλο εύρος εφαρμογών σύμφωνα με τις επίσημες μεθόδους αναφοράς EPA,AOAC κ.λ.π.
Εξειδικευμένες αναλύσεις Φαρμάκων,πετροχημικών,περβαλλοντικών δειγμάτων.
Στήλες Ultra Inert για χαμηλότερα όρια ανίχνευσης.
Προτεινόμενες λύσεις από το εξειδικευμένο μας προσωπικό.

air_chromatography_2

Εισαγωγέας

Αναλώσιμα για το κομμάτι της εισαγωγής δείγματος.
Septum,liner,ferrules διαφορετικών τύπων για κάθε εισαγωγέα και στήλη.
Ultra Inert εκδοχές για την δημιουργία αδρανούς καναλιού της πορείας του δείγματος.
Διαθέσιμα όλα τα εξαρτήματα του κάθε εισαγωγέα με σχεδιάγραμματα για την εύκολη ταυτοποίηση του ζητούμενου εξαρτήματος.

air_chromatography_3

Ανιχνευτής

Εξαρτήματα για κάθε τύπου ανιχνευτή αεριου χρωματογράφου AGILENT.
Ταυτοποίηση του ζητούμενου εξαρτήματος.

air_chromatography_4

Δειγματοληψία

Σύριγγες για χειροκίνητη δειγματοληψία ή κατάλληλων για κάθε τύπου δειγματολήπτη AGILENT.
Φιαλίδια βιδωτά,crimp & snap ετοιμοπαράδοτα σε πολύ χαμηλές τιμές.
Εξαρτήματα για όλους τους δειγματολήπτες AGILENT.

air_chromatography_5a air_chromatography_5b

Αέρια

Φίλτρα αερίων γραμμής και βάσης.Βάσεις υποδοχής φίλτρων.
Ροόμετρα ψηφιακά.
Ανιχνευτές διαρροών.

Κατάλογοι

Υγρή Χρωματογραφία

Αναλώσιμα υγρής χρωματογραφίας υψηλών προδιαγραφών σε ανταγωνιστικές τιμές και σύντομους χρόνους παράδοσης.

Στήλες Υγρής Χρωματογραφίας

Στήλες υγρής χρωματογραφίας όλων των διαστάσεων.
Στήλες υψηλής πίεσης RRLC για γρήγορους χρόνους ανάλυσης.

Στήλες σε ακολουθία με USP

Προστήλες,υποδοχείς,συστήματα εύκολης εναλλαγής στηλών.

EN_Catalog_LR

LC Catalog

liquid_chromatography_1

Εξαρτήματα

Όλα τα διαθέσιμα εξαρτήματα για κάθε τμήμα του υγρού:

 • Αντλίας
 • Απαερωτή
 • Ανιχνευτή
 • Δειγματολήπτη

liquid_chromatography_2

Ανάπτυξη Μεθόδου

Εξειδικευμένο προσωπικό για την επιλογή της σωστής διαμόρφωσης,επιλογής στήλης,προτύπων για την ανάπτυξη της μεθόδου.

Handbook

liquid_chromatography_3a liquid_chromatography_3b

Στήλες-Πρότυπα GPC

Στήλες και πρότυπα Gel Permetion Chromatography για κάθε τύπο δείγματος:

 • Σε όλο το εύρος Μοριακών βαρών
 • Για πολύ δύσκολα δείγματα
 • Για κάθε τύπο χρωματογραφου GPC

Οργανικών
Υδατικών

liquid_chromatography_4

Αναλώσιμα

Ατομική Απορρόφηση

Λυχνίες ατομικής απορρόφησης μόνο & πολυστοιχειακές.
Γραφίτες ΑΑ.
Σωληνάκια δειγματοληψίας
Φιαλίδια
Εξαρτήματα για κάθε τύπο ΑΑ Agilent(Varian)
Λυχνίες διόρθωσης υποστρώματος

spectrum_1a

spectrum_1b spectrum_1c

ICP & ICPMS

Torches
Nebulizers
Tubes
Όλα τα εξαρτήματα για την λειτουργία τους

spectrum_2b spectrum_2a

Πρότυπα Διαλύματα

Πρότυπα διαλύματα ατομικής απορρόφησης,ICP & ICPMS διαφορετικών συγκεντρώσεων και χωρητικοτήτων.

Chemical Stnds Catalog LR

spectrum_3

Πρότυπα Διαλύματα

Πρότυπα διαλύματα ατομικής απορρόφησης,ICP & ICPMS διαφορετικών συγκεντρώσεων και χωρητικοτήτων.

Chemical Stnds Catalog LR

spectrum_3

Αναλώσιμα UV-Vis & FTIR

Αναλώσιμα UV-Vis & FTIR
Κυψελλίδες
Λυχνίες δευτερίου & βολφραμίου
Πρότυπα διαλύματα
Υποδοχείς κυψελλιδών κ.τ.λ.

spectrum_4a spectrum_4b

Crosslab

crosslab_1acrosslab_1b

Αναλώσιμα αέριας και υγρής χρωματογραφίας για κάθε τύπο αέριου και υγρού χρωματογράφου:

 • Υψηλής ποιότητας με πλήρη συμβατότητα
 • Χαμηλές τιμές και γρήγορους χρόνους παράδοσης

Μηχανή αναζήτησης για τον εύκολο εντοπισμό του ζητούμενου κωδικού

Αναλώσιμα και εξαρτήματα για αέριους και υγρούς χρωματογράφους:

 • WATERS
 • THERMO
 • SHIMADZU
 • PERKIN ELMER
 • BRUKER-VARIAN

crosslab_1c crosslab_1d

WATERS
Waters5991-2268EN

SHIMADZU
Shimadzu Brochure LR
Shimadzu 5991-2267 EN

THERMO
Agilent CL Thermo
Dionex 5991-2266EN

PERKIN-ELMER
Poster Perkin Elmer

VARIAN-BRUKER
Poster Varian

Φασματοφωτόμετρα Ατομικής απορρόφησης,ICP & ICPMS Perkin Elmer

Υψηλής ποιότητας αναλώσιμα για κάθε τύπου σύστημα ΑΑ,ICP & ICPMS φασματοφωτομέτρων Perkin Elmer
Xαμηλές τιμές σύντομους χρόνους παράδοσης.

Διαθέσιμη μηχανή αναζήτησης

crosslab_2a crosslab_2b

Κατάλογοι

Προετοιμασία Δείγματος

 • Στηλάκια SPE Bond Elut
 • QuEChERS ,έτοιμα και σε μεγάλες συσκευασίες
 • Φίλτρα σύριγγας
 • SPE Manifolds

Ειδικές τιμές για ετήσιες συμφωνίες σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.

preparation_1a preparation_1b preparation_1c

Κατάλογοι

Πρότυπες ουσίες

πρότυπες ουσίες σε καθαρή μορφή και σε μορφή διαλύματος.

κατασκευασμένα σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές κατάλληλες για κάθε αναλυτικό εργαστήριο.

πρότυπα σύμφωνα με τις διεθνείς μεθόδους αναφοράς.

πρότυπα χρωματογραφίας,αέριας-υγρής

υψηλή ποιότητα,ανταγωνιστικές τιμές

stds

Κατάλογοι