Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας διαθέτει όργανα Demo με δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού  σας στις μεθόδους που σας αφορούν.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα επίδειξης του οργάνου που σας ενδιαφέρει.

Η μεγάλος αριθμός εγκατεστημένων οργάνων, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, παράλληλα με τη στήριξη εξειδικευμένων τεχνικών, μας προσφέρει βαθιά γνώση του αντικειμένου. Το γεγονός αυτό μας καθιστά ικανούς να στηρίζουμε τις ανάγκες σας και να ανταποκρινόμαστε επιτυχώς στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών.

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2008 από το 2014.