Υποδομές

Η εταιρεία στεγάζεται σε σύγχρονους και άνετους χώρους, με αίθουσα συναντήσεων καθώς και με οργανωμένη αποθήκη.

Σημαντική η διάθεση σύγχρονων λογιστικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων με συνέπεια την υποστήριξη των πελατών μας.