εξοπλισμός εργαστηρίου

Activelab

Μυκοτοξίνες

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις,για το προσδιορισμό των μυκοτοξινών σε τρόφιμα.

-Κιτ ELISA για ποσοτικό προσδιορισμό
-Lateral flow για γρήγορες μετρήσεις που σε συνδυασμό με Reader μπορούμε να λάβουμε τιμή
-στηλάκια καθαρισμού για κάθε τύπο μυκοτοξίνης για προκατεργασία δείγματος ανάλυσης υγρής χρωματογραφίας
-Στήλες υγρής χρωματογραφίας για την ανάλυση των δειγμάτων σας
-πρότυπες ουσίες
-Δείγματα αναφοράς
-Ρομποτικά συστήματα προετοιμασίας δείγματος
-συσκευή φωτοχημικής παραγωγοποίησης
-ειδική μύλοι άλεσης δείγματος

No Comments :