εξοπλισμός εργαστηρίου

Activelab

Ανάλυση Θειωδών

Η ανάλυση θειωδών σε δείγματα τροφίμων,ποτών κλπ.. είναι μία διαδικασία επίπονη για το εργαστήριο.
Η εταιρεία Gerhardt στηριζόμενη στο να δίνει λύσεις με γνώμονα την ευκολία αφομίωσης των συσκευών της και άμεσης απόδοσης αυτών από το εργαστήριο παρέχει αυτοματοποιημένες διαδικασίες βάσει των επίσημων μεθόδων για κάθε κατηγορία δείγματος.
επικοινωνήστε με το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας για επιπλέον πληροφορίες.

No Comments :