εξοπλισμός εργαστηρίου

Activelab

PFAS analysis

Oι Υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες(PFAS) αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Είναι επιτακτική η ανάγκη ταυτοποίησης αυτών σε νερά και τρόφιμα.

Η εταιρεία μας διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για την εργαστηριακή τους διαχείριση:

  1. Μύλους άλεσης της εταιρείας Fritsch  για την άλεση κάθε τύπου τροφίμου,στερεού δείγματος
  2. Προετοιμασία του υγρού ή στερεού δείγματος με συστήματα LCTech ταχείας εκχύλισης,ρομποτικής προκατεργασίας SPE του δειγματός σας,συμπύκνωσης μέχρι του απαιτούμενου όγκουLCTech-PFAS-Workflow
  3. Ανάλυσης με όλη τη σειρά αναλωσίμων της εταιρείας RESTEK στηλών PFAS delay column,προτύπων,φιαλιδίων κλπ..

επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικές πληροφορίες.

No Comments :