εξοπλισμός εργαστηρίου

Activelab

Batch Versus Flow in Pharma

Η επιλογή αντιδραστήρα συνεχούς ροής στη φαρμακοβιομηχανία είναι πολύ πιο σημαντική έναντι των κλασσικών.

Τα πλεονεκτήματα:

Μεγαλύτερη Ασφάλεια

Μεγαλύτερης αντοχής

Ταχύτητα

Δυνατότητα διαμόρφωσης του αντιδραστήρα ανάλογα των αναγκών του πειράματος

Αυτοματισμός της διαδικασίας

Λογισμικό ελέγχου

 

ζητήστε μας επιμέρους πληροφοριές για να διαμορφώσουμε το κατάλληλο για τις πειραματικές ανάγκες αντιδραστήρα.

No Comments :