εξοπλισμός εργαστηρίου
Activelab

Activelab

Τα κιτ της Megazyme δίνουν αξιόπιστες λύσεις σε κάθε αναλυτή.

Τα κιτ της Megazyme μπορούν να καλύψουν μεγάλο εύρος εφαρμογών για τις αναλυτικές ανάγκες του κάθε ερευνητή:

Αξιόπιστα,εύχρηστα,οικονομικά,γρήγοροι χρόνοι παράδοσης,επιστημονική υποστήριξη.

No Comments :