εξοπλισμός εργαστηρίου

Activelab

Τα κιτ της Megazyme δίνουν αξιόπιστες λύσεις σε κάθε αναλυτή.

Τα κιτ της Megazyme μπορούν να καλύψουν μεγάλο εύρος εφαρμογών για τις αναλυτικές ανάγκες του κάθε ερευνητή:

Αξιόπιστα,εύχρηστα,οικονομικά,γρήγοροι χρόνοι παράδοσης,επιστημονική υποστήριξη.

No Comments :