Φορητές και εργαστηριακές συσκευές μέτρησης ενεργότητας νερού

Κατάλληλα για μετρήσεις σε δείγματα τροφίμων, φαρμάκων κ.λ.π.

Διαφορετικοί αισθητήρες μέτρησεις χαμηλής και υψηλής χωρητικότητας.
Αισθητήρες απ’ ευθείας ανάγνωσης Direct insertion probes.

Λειτουργία AwQuick για γρήγορη και ακριβή μέτρηση.