εξοπλισμός εργαστηρίου
Activelab

Activelab

Mr. Leos Benes_Mr. Gerber

WORKSHOP FRITSCH & GERHARDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε WORKSHOP
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ-ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Workshop “ Sample preparation – particle sizing – chemical analysis (Nitrogen – Protein – Fat- Fibre) .
Θεσσαλονίκη, Τρίτη 17/05/2022, Ξενοδοχείο PortoPalace
Αθήνα, Πέμπτη 19/05/2022, Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Η εταιρεία επιστημονικού εξοπλισμού ACTIVELAB ΙΚΕ,  σε συνεργασία με τους οίκους FRITSCH και GERHARDT, σας προσκαλεί στο σεμινάριο-workshopμε τίτλο “Sample preparation – particle sizing – chemical analysis (Nitrogen – Protein – Fat- Fibre)“.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία όργανα για την άλεση και τον κοκκομετρικό προσδιορισμό των δειγμάτων σας καθώς και όργανα της GERHARDT. Για τον λόγο αυτό καλείστε να φέρετε τα δείγματά σας, προκειμένου να σας προτείνουμε την ιδανική λύση για την ανάλυσή σας.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί
  • 17 Μαῒου 2022 (ώρες 9.00π.μ. έως 5.00μ.μ.) στο ξενοδοχείο PortoPalaceHotel, Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 65, Τ.Κ. 54628.
  • 19 Μαΐου 2022 (ώρες 9.00π.μ. έως 5.00μ.μ.) στο ξενοδοχείο Crowne plaza, Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 50, Τ.Κ. 11528.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη, αλλά οι θέσεις αυστηρά περιορισμένες.  Παρακαλούμε επομένως θερμά, για την καλύτερη προετοιμασία όλων των σχετικών λεπτομερειών, να μας στείλετε συμπληρωμένη τη συνημμένη Δήλωση Συμμετοχής, έως και την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022.

πρόσκληση σεμινάριο

No Comments :